Rakennusalan trendit Q3/2023: Rakennushankkeiden määrässä kasvua

Päivämäärä: 2.8.2023

Rakentaminen on kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä edelleen aktiivista. Odotettavissa on 5 prosentin kasvu hankkeiden määrässä, ilmenee RPT Byggfaktan julkaisemasta maksuttomasta Rakennusalan trendit -verkkopalvelusta.

Vuoden 2023 ensimmäinen vuosipuolisko oli vahva alkavien rakennushankkeiden arvolla mitattuna. Hankkeiden määrä laski vastaavasti hieman edellisvuoden tasosta RPT:n hanketietokannassa.

Kolmas kvartaali näyttää raportin kirjoitushetkellä suurta nousua rakentamisen arvolla mitattuna viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna (21 %). On kuitenkin ennakoitavissa, että asuin­rakentamisen hankkeita siirtyy merkittävässä määrin tulevaisuuteen, ja mahdollista arvon­nousua syntyy huomattavasti vähemmän.

Suurimmat rakennushankkeet, joiden odotetaan alkavan kolmannella vuosi­neljänneksellä, ovat Varman asuin- ja toimitila­kortteli As Oy Pitäjänmäen Asunnot Helsingissä (100 miljoonaa euroa), Skarta Energy Oy:n aurinko­voimala Utajärvellä (74 miljoonaa euroa), kansallis­museon lisä­rakennus Atlas Helsingissä (55 miljoonaa euroa) sekä Kiinteistö Oy Kotkan Unelman kauppa­keskus Kotkan tähti (55 miljoonaa euroa).

Tarkasteltaessa alkavien hankkeiden arvoa alueittain, kolmannella kvartaalilla voidaan odottaa nousua viime vuoden vastaavaan ajan­kohtaan nähden Etelä-Suomessa (79 %), Lapissa (58 %) sekä Länsi- ja Sisä-Suomessa (44 %). Rakentamisen arvo laskee Itä-Suomessa (-21 %) ja Lounais-Suomessa (-7 %).

Korjausrakentamisen arvon osuus kokonais­rakentamisesta on 25 % kolmannella kvartaalilla, mikä tarkoittaa 9 %:n nousua edellis­vuoden vastaavaan aikaan nähden. Vastaavasti julkisen rakentamisen osuus nousee 14 %. Samoin muun rakentamisen arvon osuus kokonais­rakentamisesta on selvästi korkeammalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Muut rakennuttajat ovat esimerkiksi säätiöitä, yhdistyksiä ja seurakuntia.

Alkavien hankkeiden arvolla mitattuna havaitaan kasvua kokoontumis­tilojen (283 %), koulujen (72 %), urheilun ja virkistyksen (51 %) sekä liike- ja toimistotalojen (37 %) segmenteissä. Suurin lasku syntyy terveyden­hoidon segmentissä (-48 %).

On myös ennakoitavissa, että asuin­rakentamisen arvossa tullaan näkemään myöhemmin merkittäviä muutoksia hankkeiden siirtyessä edelleen tulevaan.

Rakennusalan trendit -verkkopalvelu on maksuton ja kertarekisteröitymisen takana.

Tilaa Rakennusfaktan uutiskirje – saat tuoteuutiset viikoittain sähköpostiisi