RPT Byggfakta Oy:n tietojenkäsittelyä, tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet

Cookies

RPT Byggfakta Oy:n tietojenkäsittelyä, tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet

RPT Byggfakta Oy (alla RPT) kunnioittaa yksityisyyttäsi ja oikeuttasi hallita henkilötietojasi. Ilmoitamme avoimesti, mitä tietoja keräämme ja miksi, ja suojaamme tiedot mahdollisimman turvallisesti.

RPT:n periaatteissa kuvaillaan, mitä tietoja keräämme ja miksi, kuinka voit hallita henkilötietojasi ja miten saat meihin yhteyden. Tietosuojaperiaatteemme koskee verkkosivustojemme, sovellustemme ja RPT:n ylläpitämien sovellusten tai verkkosivustojen sisältämien palvelujen käyttöä. RPT on näiden ehtojen mukaisesti rekisterinpitäjä ja vastaa siitä, että käsittely noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Selkeyden vuoksi ja ymmärtämisen helpottamiseksi olemme jakaneet periaatteet kahteen osaan sen mukaan, mikä suhde sinulla on meihin ja mihin kohderyhmään kuulut:

Lue ensin osien yhteenvedot. Sen jälkeen voit lukea tarkemmin sen kohdan/ne kohdat periaatteista, jotka ovat itsellesi tärkeimpiä.

1. Yhteenveto tekemästämme tiedonkeruusta.

Mitä henkilötietoja keräämme osana jatkuvaa rakennushankkeisiin ja rakennusmarkkinoihin kohdistuvaa markkinatutkimustamme sekä miten ja miksi.

Lyhyt yhteenveto

Lue lisää >>>

2. Sinä, joka olet asiakkaamme, olet ollut asiakkaamme tai jonka arvioimme olevan kiinnostunut tiedoistamme ja palveluistamme.

Yhteenveto siitä, mitä henkilötietoja keräämme, miten ja miksi. Kerromme myös, mitä verkkosivustolla tapahtuu käyntisi aikana tai kun olet meihin yhteyksissä muilla tavoin:

Lue lisää >>>

Jatkuvasti tekemämme rakennusmarkkinoiden markkinatutkimus

Teemme jatkuvaa markkinatutkimusta, jossa selvitämme, kuka rakentaa rakennusmarkkinoilla mitä, missä, milloin ja miten. Tiedot käsittelevät suunniteltuja ja ajankohtaisia rakennushankkeita.
Jatkuvan rakennusmarkkinoiden markkinatutkimuksen yhteydessä tehdyn henkilötietojen käsittelyn perusteet ovat:

1. Oikeutettu etu, intressipunninta

Tietojen käsittelymme perustuu rakennusmarkkinoiden rakennus- ja maarakennushankkeisiin sekä yrityksiin, jotka osallistuvat hankkeisiin.

Tätä kautta edistämme rakennusmarkkinoiden tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, mikä mahdollistaa ostajien ja myyjien välisen yhteydenpidon (hankkijat/sisäänostajat ja tarjouksentekijät) sekä yhteydenpidon sellaisten toimijoiden kesken, jotka suunnittelevat rakentavansa jotain ja haluavat vaihtaa kokemuksia tai saada referenssejä toimijoilta, jotka ovat rakentaneet tai toteuttaneet vastaavia hankkeita.

Rakennusalalla on joitakin yleisesti tunnettuja ongelmia (korkeat kustannukset, heikko tehokkuus, pimeä työ, työympäristöongelmat, korruptio jne.). Haasteiden vuoksi alaa täytyy ja halutaan tehostaa ja digitalisoida, alasta on tehtävä avoimempi ja läpinäkyvämpi. Olemalla avoimia ja läpinäkyviä eri hankkeisiin osallistuvista yrityksistä ja henkilöistä edistämme läpinäkyvyyttä, mikä voi vähentää alan ongelmia, parantaa tehokkuutta, alentaa kustannuksia ja tehdä kaupanteosta helpompaa uusien Euroopan sisäisten toimijoiden välillä.

Saadaksemme oikeita tietoja rakennushankkeista ja yrityksistä oikeaan aikaan, meidän ja alan toimijoiden on keskusteltava oikeiden henkilöiden kanssa ja saatava näiden henkilötiedot yhteydenottoa varten. Emme tarkoita arkaluonteisia henkilötietoja, vaan ainoastaan tietoja, jotka liittyvät henkilöiden tehtäviin/ammattirooleihin yrityksissä, jotka ovat mukana rakennushankkeissa. Nimi, mahdollisesti tehtävä yrityksessä sekä rooli rakennushankkeessa sekä sähköpostiosoite ja puhelinnumero ovat esimerkkejä tällaisista henkilötiedoista (lue täältä lisää keräämistämme henkilötiedoista.)

Oman ja juristiemme arvion mukaan toimintamme niin asianomaisille henkilöille kuin rakennusalalle yleisesti tarjoaman edun ja hyödyn painoarvo on suurempi kuin ammattihenkilöiden yksityisyyden tarve. Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan perustelukappaleen (47) mukaan voidaan esim. henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa pitää oikeutettuna etuna. Olemme sitä mieltä, että meillä on laillinen peruste näiden rajoitettujen ja ei-arkaluonteisten henkilötietojen käsittelylle. Lue täältä lisää tarkoituksista ja hyödystä.

2. Välttämättömyys toteuttaa laadunvarmistus (usein sovittu), intressipunninta

Voidaksemme toteuttaa asiat, mistä usein sovimme niiden henkilöiden kanssa, joiden kanssa keskustelemme rakennushankkeista, tarvitsemme tiettyjä henkilötietoja esim. sähköpostitse tapahtuvaa laadunvarmistusta ja oikolukua varten tai hankkeissa mukana olevien henkilöiden kirjautumistietoja varten. Lisäksi sovimme usein, että palaamme asiaan puhelimitse hanketietojen päivittämiseksi.

Koske kyse ei ole virallisesta sopimuksesta vaan yhteisymmärryksessä toimimisesta ja intressipunninnasta, on näiden ei-arkaluonteisten henkilötietojen periaatteidemme mukaisen käsittelyn painoarvo, mukaan lukien henkilön, henkilön yrityksen ja alan saama hyöty, suurempi kuin rekisteröidyn intressi suojautua yksityisyyden loukkausta vastaan.

Mitä henkilötietoja keräämme, miten ja milloin

RPT saa tiedot ensisijaisesti suoraan henkilöiltä, jotka ovat yrityksen tehtävässä/ammattiroolissa mukana jossain ajankohtaisessa tai suunnitellussa rakennus- tai maarakennushankkeessa. Vaihtoehtoisesti tiedot saadaan toiselta samassa hankkeessa mukana olevalta henkilöltä. Siinä tapauksessa lähetämme tiedot sähköpostitse tarkistettavaksesi ja/tai soitamme erikseen saatuamme tiedot toiselta henkilöltä. Yritämme tavoittaa kyseessä olevaa henkilöä muutamia kertoja, mutta emme voi varata tähän suhteettomasti aikaa, sillä pohjimmiltaan näemme alan saaman suuren hyödyn intressipunnintana, eivätkä tiedot ole arkaluonteisia, vaan ammattiroolissa toimivien henkilöiden henkilötietoja.

Esimerkkejä keräämistämme henkilötiedoista ovat nimesi, tehtäväsi/ammattiroolisi hankkeessa (yrityksessä) sekä yhteystietosi, kuten matkapuhelinnumero, suora numero ja sähköpostiosoite.

Yritys saattaa päivittää tietojasi muista julkisista rekistereistä, jos se on välttämätöntä hyvän rekisterinhoidon ylläpitämiseksi.

RPT rekisteröi, tai saattaa rekisteröidä henkilötietosi seuraavissa yhteyksissä:

 1. Kun keskustelemme kanssasi suoraan (tai pidämme yhteyttä sähköpostitse), vaihtoehtoisesti saatuamme tietosi toiselta samassa hankkeessa mukana olevalta henkilöltä
 2. Kun ilmoittaudut palveluun, jota RPT tarjoaa eri alustoissa, esim. kirjautuessasi palveluun, johon voit päivittää niin tietoja hankkeista kuin henkilötietoja
 3. Kun kerrot nimesi, sähköpostiosoitteesi tai matkapuhelinnumerosi verkkosivustolla
 4. Kun otat meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse, verkkosivustojemme ja sosiaalisen median kautta
 5. Kun tilaat RPT:n uutiskirjeen tms.
 6. Kun käytät verkkosivustojamme ja sovelluksiamme mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, verkkoliikennetiedot, sijaintitiedot, verkkolokit ja muut viestintään liittyvät tiedot sekä esim. vierailun aikana käytetty IP-osoite, laitetyyppi, käyttöjärjestelmä ja selaintyyppi.

Henkilötietojen kerääminen ottaessasi itse yhteyttä

Kun täytät kiinnostuslomakkeen verkkosivustollamme, saat mahdollisuuden lukea periaatteemme ja klikkaamalla painiketta, jolla ilmoitat ymmärtäväsi periaatteemme. Koska viittaamme näissäkin tapauksissa intressipunnintaan, eli alan saaman hyödyn painoarvo on suurempi kuin rekisteröidyn intressi suojautua yksityisyyden loukkausta vastaan, emme erityisesti pyydä suostumusta. Sen sijaan olemme avoimia ja kerromme periaatteistamme lomakkeiden täytön yhteydessä.

Kun käyt verkkosivustollamme, saat myös tietoa evästeistä eli tietokoneellesi tallennettavista ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeistä. Evästeillä voidaan seurata käyttäjän selauskäyttäytymistä tavoitteena tarjota tietoa, markkinointia tai ilmaisia palveluja käyttäytymiseen perustuen. Lue lisää evästeistä täältä.

Kerätyn tiedon käyttö – tarkoitukset ja hyödyt

RPT käsittelee henkilötietoja lähinnä alla ilmoitettuihin tarkoituksiin sekä mahdollisiin muihin keräysajankohtana ilmoitettuihin tarkoituksiin:

A) Tarkoitukset ja hyödyt, joiden vuoksi varmistamme rakennushanketietojen oikeellisuuden tiedonkeruumme avulla

 1. Laadunvarmistuksen toteuttaminen (usein sovittu), hanketietojen oikoluku sekä mahdolliset kirjautumistiedot palveluihin RPT:n tarjoamien alustojen kautta
 2. Asiaan palaaminen sovitusti puhelimitse tai sähköpostitse hanketietojen päivittämiseksi
 3. Hyvän palvelun mahdollistaminen, kuten kysymyksiisi vastaaminen, mahdollisten virheellisten tietojen korjaaminen tai pyytämiesi tietojen lähettäminen esim. oikolukua varten tai vinkkinä referenssihankkeista, vastaavissa hankkeissa mukana olleista toimijoista jne.
 4. Tuotteidemme ja palvelujemme kehittäminen, toimittaminen ja parantaminen sen perusteella, miten käyttäydyt verkkosivustoillamme ja sovelluksissamme
 5. Henkilötietoja käytetään myös analysointiin segmentoinnin/profiloinnin tekemiseksi, pystyäksemme kehittämään tietyille ryhmille suunnattuja tarjouksia ja palveluja sekä toteuttaaksemme tutkimuksia
 6. Tietojen ja markkinoinnin lähettäminen tekstiviestitse, sähköpostitse, sovellusten, push-ilmoitusten tai muiden digitaalisten yhteydenpitoväylien, kuten sosiaalisen median kautta, kun sinulla on aktiivinen suhde meihin
 7. Yhteydenotto puhelimitse, tekstiviestitse, sähköpostitse, sovellusten tai perinteisen postin kautta kertoaksemme muista tarjouksista, kampanjoista tai palveluista, joiden uskomme kiinnostavan sinua siinä roolissa, joka sinulla on rakennushankkeessa. Huom. Voit milloin tahansa kieltäytyä tällaisesta markkinoinnista
 8. Relevanttien suositusten, referenssien, tarjousten ja räätälöityjen palvelujen tarjoaminen sen perusteella, minkä tyyppisissä rakennushankkeissa olet mukana, mikä on kiinnostanut muita vastaavissa hankkeissa mukana olleita tai samanlaisen käyttäytymismallin omaavia, minkä palvelun olet valinnut, mitä olet katsonut ja mistä olet ollut kiinnostunut
 9. Verkkosivustomme ja sovelluksiemme kehittäminen toimivimmiksi ja Yrityksen tarjoamien alustojen käyttäjäkokemuksen parantaminen mukauttamalla palvelujen näyttöä käytettyyn laitteeseen sopivaksi
 10. Tärkeiden viestien lähettäminen, kuten ehtojen ja periaatteiden muutoksista ilmoittaminen
 11. Joissakin sovituissa tapauksissa voidaan henkilötietoja myös tallentaa, jotta tietosi eivät ilmestyisi uusiin hankkeisiin. Esim. pystyäksemme pitämään muistissa, ettet halua sähköpostia, suoramarkkinointia tms. meidän on tallennettava tietyt henkilötiedot voidaksemme täyttää toiveesi ja toteuttaa yhdessä sopimamme asiat.

B) Tarkoitukset, joiden kautta tarjoamme toimialalle hyötyä

 1. Rakennusmarkkinoiden läpinäkyvyyden, avoimuuden ja tehokkuuden parantaminen
 2. Yllä mainittuun liittyen myös tietojen ja kokemusten vaihto, rakennuskustannusten alentaminen (useampien ja parempien tarjouspyyntöjen, tarjousten, ehdotusten, ratkaisujen kautta), korruption, pimeän työn ja työympäristöongelmien vähentäminen
 3. Ostajien, päättäjien, projektipäälliköiden, suosittelijoiden, vaikuttajien sekä tavaroiden ja palvelujen myyjien (hankkijat/sisäänostajat, suunnittelijat ja tarjouksentekijät) välisen yhteydenpidon mahdollistaminen rakennusmarkkinoilla ja kaupanteon helpottaminen rakennusalaan jollain tavalla liittyvien yritysten välillä, Euroopan rajojen sisällä
 4. Relevantin suunnatun markkinointiviestinnän, markkinoinnin, tuotetietojen, alan uutisten ja tarjousten mahdollistaminen B2B-rakennusmarkkinoilla – voi sinällään edistää kompetenssin kasvua, uusien ratkaisujen keksimistä, inspiraatiota, kestävämpää ja tehokkaampaa rakentamista
 5. Alalla jo useita vuosia käytettyjen ainutlaatuisten tilastotietojen mahdollistaminen – tärkeitä ja luotettavia tilastotietoja rakennusmarkkinoiden ajallisesta kehityksestä. Henkilötietoja ei suoranaisesti käytetä tilastotiedoissa, mutta henkilötiedot ovat edellytys hanketietojen keräämiselle ja päivittämiselle niin, että tilastotietojen pitäminen ja jatkuva päivittäminen on mahdollista. Alan toimijat ja järjestöt käyttävät tilastotietoja eri tarkoituksiin, muun muassa suunnitteluun, organisointiin ja budjetointiin
 6. Kysymysten asettaminen ja tutkimusten tekeminen liiketoiminnan kehittämiseksi, jotta oma ja alan yhteydenpito tavaroiden ja palvelujen ostajien ja myyjien (päättäjien ja vaikuttajien) välillä tehostuisi, mutta myös alan ja rakennusmarkkinoiden tehostaminen yleisesti. Kyse voi olla kestävämmän rakentamisen edistämisestä sekä alan ja alan toimijoiden, rakennuttajien, suunnittelijoiden, jälleenmyyjien, aliurakoitsijoiden, toimittajien, tukkukauppiaiden, meklareiden, vuokranantajien, viranomaisten ym. palvelujen, tuotteiden ja ratkaisujen kehittämisen helpottamisesta
 7. Kyselyjen toteuttaminen tutkimus- tai selvitystarkoituksessa. Olemme tehneet yhteistyötä yliopistojen ja alan järjestöjen kanssa eri tarkoituksissa, kuten rakennusalan päätöksenteon pohjaksi ja rakennusmarkkinoiden tehostamiseksi. Henkilötietoja ei suoranaisesti käytetä tutkimustyössä tai tutkimuksissa, mutta henkilötiedot ovat välttämättömiä, jotta pystymme asettamaan oikeita kysymyksiä ja saamaan hankkeita koskevat vastaukset oikeilta henkilöiltä ja yrityksiltä. Tutkimushankkeet ja selvitykset/kyselyt voidaan toteuttaa sekä sähköpostitse että puhelimitse. Kyse voi olla esim. tuottavuudesta, kestävästä rakentamisesta, suositteluasteista sekä rakennusmarkkinoiden toimijoita, tavaramerkkejä, ratkaisuja, materiaalia, tavaroita ja palveluja koskevien kysymysten tunnettuudesta ja niitä koskevista näkemyksistä
 8. Tarkoitus voi myös olla journalistinen – autamme alan medioissa työskenteleviä journalisteja löytämään yrityksiä ja henkilöitä, joita haastatella eri hankkeisiin ja alan kysymyksiin liittyen
 9. Yliopistojen ja korkeakoulujen opettajat ja opiskelijat saattavat tarvita yhteystietoja tiettyyn yritykseen tai tietyn hankkeen päättäjiin, esim. lopputyötä varten tai löytääkseen harjoittelupaikan yrityksestä/hankkeesta
 10. Siinä tapauksessa, että keräämiämme henkilötietoja luovutetaan asiakkaille, kumppaneille tai alan toimijoille, nämä itse toimivat rekisterinpitäjinä palvelujemme kautta saamiensa henkilötietojen käsittelyssä. Sopimuksen mukaan nämä saavat käyttää henkilötietoja ainoastaan periaatteissamme kuvattuihin tarkoituksiin – ellei näillä itsellään ole esim. meneillään olevaa suhdetta (asiakas, toimittaja, yhteistyökumppani) tai muunlaista omaa suostumusta samoilta asianomaisilta henkilöiltä, joita henkilötiedoissamme esiintyy.


Keräämämme henkilötiedot

RPT saa tiedot ensisijaisesti suoraan asiakkailta. Esimerkkejä keräämistämme henkilötiedoista ovat nimesi, mahdollisesti titteli sekä yhteystietosi, kuten matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite. Yritys saattaa päivittää tietojasi muista julkisista rekistereistä, jos se on välttämätöntä hyvän rekisterinhoidon ylläpitämiseksi.

RPT rekisteröi tai saattaa rekisteröidä henkilötietosi seuraavissa yhteyksissä:

 1. Kun ilmoittaudut palveluun, jota RPT tarjoaa eri alustoissa
 2. Kun ilmoitat sähköpostiosoitteesi tai matkapuhelinnumerosi verkkosivustolla
 3. Kun otat meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse, verkkosivustojemme ja sosiaalisen median kautta
 4. Kun tilaat RPT:n uutiskirjeen tms.
 5. Kun käytät verkkosivustojamme ja sovelluksiamme mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, verkkoliikennetiedot, sijaintitiedot, verkkolokit ja muut viestintään liittyvät tiedot sekä esim. vierailun aikana käytetty IP-osoite, laitetyyppi, käyttöjärjestelmä ja selaintyyppi.

Kerääminen suostumuksen perusteella

Täyttämällä verkkosivustollamme suostumuslomakkeen (esim. kiinnostuslomakkeen yhteydessä, tilatessasi uutiskirjeen, hyödyntäessäsi tarjouksia jne.) suostut siihen, että henkilötietojasi (esim. nimeä, puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta) voidaan käyttää niiden palvelujen myynti- ja markkinointitarkoituksiin, joiden vuoksi ilmoitit henkilötietosi.

Keräämme myös IP-osoitteesi, maantieteellisen sijainnin ja kiinnostuksen kohteesi, jotta pystymme mukauttamaan sinuun kohdistuvaa markkinointiamme.

Kun käyt verkkosivustollamme, suostut myös siihen, että saamme tallentaa tietokoneellesi ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeitä. Evästeillä voidaan seurata selauskäyttäytymistäsi tavoitteena tarjota käyttäytymiseesi perustuvaa markkinointia.

Kerätyn tiedon käyttö

RPT käsittelee henkilötietoja lähinnä alla ilmoitettuihin tarkoituksiin sekä mahdollisiin muihin keräysajankohtana ilmoitettuihin tarkoituksiin:

 1. Palvelujen tilausten toteuttaminen RPT:n tarjoamien alustojen kautta
 2. Hyvän palvelun mahdollistaminen, kuten kysymyksiisi vastaaminen, virheellisten tietojen korjaaminen tai pyytämiesi tietojen lähettäminen, esim. uutiskirjeet
 3. Palvelun tilaustietojen tallennus ja analysointi tarjousten ja alennusten sekä yleisen ja suunnatun markkinoinnin pohjaksi
 4. Asiakasprofiilien hallinnointi, analyysien ja markkinatutkimusten toteuttaminen
 5. Järjestelmän ylläpito ja tilastotietojen laatiminen käyttäjiemme käyttäytymismallien perusteella kokonaistasolla, tunnistamatta yksittäisiä henkilöitä
 6. Tuotteidemme ja palvelujemme kehittäminen, toimittaminen ja parantaminen sen perusteella, miten käyttäydyt verkkosivustoillamme ja sovelluksissamme
 7. Henkilötietoja käytetään myös analysointiin segmentoinnin/profiloinnin tekemiseksi, pystyäksemme kehittämään tietyille ryhmille suunnattuja tarjouksia ja palveluja
 8. Tietojen ja markkinoinnin lähettäminen tekstiviestitse, sähköpostitse, sovellusten, push-ilmoitusten tai muiden digitaalisten yhteydenpitoväylien, kuten sosiaalisen median kautta, kun sinulla on aktiivinen asiakassuhde meihin
 9. Yhteydenotto puhelimitse, tekstiviestitse, sähköpostitse, sovellusten tai perinteisen postin kautta kertoaksemme muista tarjouksista, kampanjoista tai palveluista, joiden uskomme kiinnostavan sinua. Huomaa, että voit milloin tahansa kieltäytyä tällaisesta markkinoinnista
 10. Relevanttien suositusten, tarjousten ja räätälöityjen palvelujen tarjoaminen sen perusteella, mikä on kiinnostanut muita samanlaisen käyttäytymismallin omaavia henkilöitä, minkä palvelun olet valinnut, mitä olet katsonut ja mistä olet ollut kiinnostunut
 11. Verkkosivustomme ja sovelluksiemme kehittäminen toimivimmiksi ja RPT:n tarjoamien alustojen käyttäjäkokemuksen parantaminen mukauttamalla palvelujen näyttöä käytettyyn laitteeseen sopivaksi
 12. Henkilötietojesi, kuten sähköpostiosoitteesi, käytön esto markkinointitarkoituksiin, jos olet kieltänyt markkinoinnin
 13. Tärkeiden viestien lähettäminen, kuten ehtojen ja periaatteiden muutoksista ilmoittaminen.

Tiedot, joita voidaan luovuttaa

Paitsi että edellä kuvattuihin tarkoituksiin kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, kuten yritysasiakkaille ja kumppaneille, voimme myös jakaa tietoja toisille yrityksille, jotka käsittelevät tietoja meidän toimeksiannostamme, jotta pystyisimme toteuttamaan palvelujamme, esim. analysointi, jakelu ja muut palvelut käyttö- ja toimitusehtojemme ylläpitoa ja soveltamista varten. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan aina tiukkaa turvallisuus- ja salassapitotasoa.

RPT tekee yhteistyötä vain sellaisten kumppanien kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja EU/ETA-alueen sisällä tai sellaisten yritysten kanssa, jotka noudattavat samaa turvallisuustasoa kuin EU/ETA-alueen sisällä, esim. olemalla mukana EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä Privacy Shield -järjestelyssä.

Evästeet

Kun käytät verkkosivustoamme tai sovelluksiamme, voidaan henkilötietojasi kerätä esim. evästeiden kautta. Evästeitä käytetään tosin vain erillisen suostumuksen perusteella. Jos selaimesi (tai muu vastaava laitteisto verkkosivuston kutsuessa) on määritelty hyväksymään evästeet verkkosivustolla käydessäsi, sinun katsotaan suostuneen evästeiden käyttöön. Siinä tapauksessa tiedot käytöstäsi ja sivuista, joilla käyt, tallennetaan. Kyseessä voi olla laitettasi ja internetyhteyttäsi koskevat tekniset tiedot, kuten käyttöjärjestelmä, verkkoselain, IP-osoite, evästeet ja yksilölliset tunnistimet. Käydessäsi verkkosivustoillamme, jossa palvelumme ovat tarjolla, voimme käyttää eri tunnistustekniikoita oppiaksemme tuntemaan käyttäjämme paremmin. Tunnistus voi tapahtua suoraan tai käyttämällä kolmannen osapuolen tekniikkaa.

Laillinen peruste, henkilötietojen säilyttäminen ja karsiminen

Luovuttamalla RPT:lle tietoja suostut siihen, että RPT rekisteröi ja tallentaa tietoja ostamastasi palvelusta sekä käsittelee ilmoittamiasi henkilötietoja määriteltyihin tarkoituksiin. RPT viittaa käsittelyn laillisena perusteena sopimusten toteuttamiseen, oikeutettuun etuun tai suostumukseen. Jos RPT käyttää perusteena oikeutettua etua, tietoja käsitellään ainoastaan periaatteissamme määriteltyihin tarkoituksiin.

Huomaa, että voit milloin tahansa peruuttaa mahdollisen suostumuksesi ottamalla meihin yhteyttä. Yhteystiedot löytyvät otsikon Ota yhteyttä alta.

Käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, eli henkilötietoja ei säilytetä kauempaa kuin tarpeellista käsittelyn tarkoitukset huomioon ottaen. RPT säilyttää henkilötietosi niin kauan kuin olet asiakkaamme tai sinulla on jokin suhde meihin periaatteissamme kuvattujen tarkoitusten mukaisesti.

Tietosuoja-asetuksen mukaan meidän on ilmoitettava ajanjakso, jonka ajan henkilötiedot säilytetään tai, jos se ei ole mahdollista, ajanjakson määrittelemiseksi käytettävät kriteerit. Toimintamme kannalta ei ole mahdollista ilmoittaa tarkkaan, miten kauan henkilötiedot säilytetään, joten kuvaamme sen sijaan toimintakriteerimme ollaksemme mahdollisimman avoimia ja selkeitä.

Mitä tulee rakennushankkeiden päättäjiin, joita periaatteidemme mukaisesti käsittelemme intressipunninnan perusteella, tiedot tallennetaan niin kauan kuin henkilöt ovat mukana rakennushankkeessa. Rakennushankkeet voivat monesti olla ajankohtaisia eri vaiheissa monen vuoden ajan, alkaen idea- ja suunnitteluvaiheesta, projektointi-, hankinta-, rakentamis- ja korjausvaiheeseen ja lopulta valmiiseen hankkeeseen. Yksittäinen hanke voi näin kestää muutamasta vuodesta useampaan vuoteen. Henkilöt ovat usein mukana monissa eri hankkeissa ja toistuvasti mukana uusissa hankkeissa. Niin kauan kuin henkilöt ovat toimintamme kannalta merkittäviä, henkilötiedot säilytetään ja niitä käsitellään periaatteissamme kuvattujen tarkoitusten mukaisesti.

Asiakkaisiin, entisiin asiakkaisiin ja prospekteihin eli potentiaalisiin asiakkaisiin liittyviä henkilötietoja käsitellään yllä kuvatulla tavalla. Eli niin kauan kuin henkilöt työskentelevät yrityksessä ja heillä on joku johtava rooli myynnin, markkinoinnin, analysoinnin ym. alalla ja he ovat mielestämme periaatteissamme kuvattujen tarkoitusten mukaisesti tärkeitä, heidän henkilötietonsa säilytetään.

Päättäjät, joiden henkilötietoja käsittelemme, voivat milloin tahansa kieltäytyä henkilötietojen käytöstä markkinointitarkoituksiin, ja tarjoammekin eri tavoin räätälöityjä käytön rajoituksia. Rekisteriämme päivitetään jatkuvasti tekemämme rakennusmarkkinoiden markkinatutkimuksen sekä niiden toimijoiden jatkuvan työstämisen avulla, joiden arvioimme olevan kiinnostuneita rakennusmarkkinoista keräämistämme tiedoista. Saamme automaattisesti tiedon henkilöistä, jotka lopettavat, vaihtavat työpaikkaa, ovat kuolleet jne. Henkilötietojen päivitys on luonnollinen osa työtämme, sillä olemme säännöllisesti yhteydessä yrityksiin ja päättäjiin, jotka suunnittelevat rakennushankkeita, ja henkilöihin, joiden arvioimme olevan kiinnostuneita suunnitelluista rakennushankkeista.

Päättäjät ovat usein toistuvasti mukana uusissa rakennushankkeissa, ja pystyäksemme parhaalla tavalla auttamaan henkilöitä, jotka eivät halua olla suoramarkkinointimme kohteena, suosittelemme heille henkilötietojen säilyttämistä pystyäksemme pitämään muistissa, etteivät he halua olla suoramarkkinoinnin kohteena muodossa tai toisessa. Jos poistaisimme heidän tietonsa kokonaan, on hyvin todennäköistä, että heidän tietonsa kuitenkin kohta taas rekisteröitäisiin järjestelmiimme jonkin uuden hankkeen puitteissa, ja silloin rekisteröisimme heidät (uudelleen) periaatteidemme mukaisesti, intressipunninnan perusteella, mutta tietämättä, etteivät he halua olla suoramarkkinointimme kohteena. Käsittelemme asiakkaita, entisiä asiakkaita ja mahdollisia asiakkaita vastaavasti.

Poistamme sellaisia henkilöitä koskevat tiedot, jotka haluavat, että heidän tietonsa poistetaan, jos arvioimme, ettei käsittelyn oikeuttavien syiden painoarvo ole suurempi kuin rekisteröityjen yksityisyyden tarve. Jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin ne kerättiin, ne poistetaan. Henkilöt, jotka alun perin ottavat yhteyttä poistaakseen tietonsa, päätyvät monesti johonkin räätälöityyn henkilötietojen käsittelyä rajoittavaan ratkaisuun.

Esim. tutkimus- ja selvitystarkoituksiin voidaan säästää myös sellaisten päättäjien nimiä, jotka ovat lopettaneet työskentelyn rakennushankkeessa mukana olleessa yrityksessä, jolloin lisätietona mainitaan, että he ovat juuri lopettaneet työskentelyn yrityksessä. Heidän yhteystietonsa poistetaan, mutta nimet voidaan säilyttää, jos alan ja periaatteissamme kuvattujen tarkoitusten kannalta on merkityksellistä tietää, mitkä päättäjät ovat olleet missäkin hankkeissa mukana.

Henkilötietoja voidaan joutua säilyttämään myös lainsäädännöllisistä syistä, kuten kirjanpitolain perusteella.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan aina tiukkaa turvallisuus- ja salassapitotasoa.

Oikeutesi ja valintamahdollisuutesi

Sinulla on oikeus omiin henkilötietoihisi, ja voit vaikuttaa siihen, mitä tietoja sinusta tallennetaan. Yritys korjaa virheellisiksi todettuja tietoja omasta tai asiakkaiden aloitteesta. Voit milloin tahansa pyytää, että tietosi poistetaan tai niiden käyttöä rajoitetaan* ottamalla meihin yhteyttä (katso yhteystiedot otsikon Ota yhteyttä alta). Jos olet sitä mieltä, ettei oikeuksiasi kunnioiteta, ota yhteyttä RPT:hen tai tietosuojavaltuutetun toimistoon ([email protected]).

Voit milloin tahansa kieltäytyä (kokonaan tai osittain) vastaanottamasta meiltä markkinointiviestintää ottamalla meihin yhteyttä tai poistamalla tietosi sähköposti- tai tekstiviestilähetystemme listalta. Voit aina ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme muuttaaksesi toivomiasi viestintämuotoja tai kieltäytyäksesi viestinnästämme kokonaan.

*Tarjoamme niin sanottuja räätälöityjä rajoituksia – omilla ehdoillasi, toiveidesi mukaisesti. Kerromme mielellämme myös niistä hyödyistä ja vaikutuksista, joita valinnoistasi seuraa.

Voit kerran vuodessa maksutta saada tiedot omista rekisteröidyistä henkilötiedoistasi pyytämällä RPT:ltä kirjallisesti rekisteriotetta. Kirjallinen pyyntö lähetetään alla olevaan postiosoitteeseen ja se on allekirjoitettava henkilökohtaisesti.

GDPR lyhyesti

EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta puhutaan myös nimellä GDPR, mikä on lyhenne sanoista General Data Protection Regulation. Asetus tulee voimaan 25. toukokuuta 2018 ja se korvaa nykyisen henkilötietolain.

GDPR:n käyttöönottoon on useita syitä, mutta kaksi merkittävintä ovat:

RPT pitää tätä erittäin myönteisenä asiana. Asetuksen tavoitteet vastaavat oman toimintamme tavoitteita tehdä yritysten ja yrityksissä työskentelevien henkilöiden välisestä kaupanteosta (ja kokemustenvaihdosta jne.) helpompaa ja tehokkaampaa. Rakennusalan yrityksissä työskentelevät henkilöt saavat myös enemmän hyötyä rekisteröimistämme henkilötiedoista ja pystyvät hallitsemaan niitä paremmin.

Linkit muille verkkosivustoille

Jos verkkosivustollamme esiintyy linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoille tai kolmannen osapuolen julkaisemaan aineistoon, linkit on tarkoitettu ainostaan tiedotustarkoituksiin. Koska RPT:llä ei ole mahdollisuutta hallita näiden verkkosivustojen sisältöä tai materiaalia, emme ole vastuussa niiden sisällöstä. RPT ei myöskään vastaa vahingoista tai tappioista, jotka näiden linkkien käyttö saattaa aiheuttaa.

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tai sinulla on muuta kysyttävää, voit ottaa meihin yhteyttä:

RPT Byggfakta Oy
Ruukinkuja 3
02330 ESPOO

Y-tunnus: 0727323-9
Sähköposti: [email protected]
Puh: +358 9 809 911

Nämä periaatteet ovat voimassa 17.4.2018 alkaen

Tilaa Rakennusfaktan uutiskirje – saat tuoteuutiset viikoittain sähköpostiisi

Sulje