Lämmityksen säätöjärjestelmällä vaikutat merkittävästi kiinteistön energiakulutukseen ja asumismukavuuteen

Päivämäärä: 8.12.2020

Ensi vuoden alusta energiatehokkuusdirektiivi EPBD astuu täysimääräisenä voimaan. Tällöin on kaikkien uusien rakennusten oltava lähes nollaenergiataloja. Lämmitys on asumisen ehdottomasti suurin yksittäinen energiakulutuksen lähde. Siihen kuluu lähes 70% asumisen energiankulutuksesta, joten lämmityksen tehokas ohjaus ja säätö ovat yhä tärkeämmässä roolissa kiinteistöjen energiakulutusta optimoidessa.

Voimaantulevan EPBD-direktiivin yksi päätavoitteista on vähentää kiinteistön päästöjä älykkään teknologian avulla. Keskitetty taloautomaatio onkin jo vaatimus nykyaikaisissa rakennuksissa ja tulevaisuudessa sen merkitys korostuu entisestään. Vastuullisuus ja elinkaariajattelu korostuvat, sillä itse rakentaminen vie vain hyvin pienen osan rakennuksen elinkaaren aikaisista kustannuksista. Rakentamisen aikana lämmitysjärjestelmään sijoitetut lisäeurot voivat vuosien saatossa tuoda moninkertaisen säästön esimerkiksi kiinteistön ylläpidon ja huollon osalta. Älykkyys ja yksittäisten kiinteistön teknisten järjestelmien rajat rikkovat integraatiot tuovat mukanaan mahdollisuuksia energiasäästöjen lisäksi asumismukavuuteen. Se mitä mitataan ja seurataan, voidaan myös kehittää. 

Älykäs Smatrix Base PRO mahdollistaa lämmityksen integroinnin osaksi kiinteistön taloautomaatiojärjestelmää

Pelkästään kiinteistön lämmitysjärjestelmä koostuu useasta eri osasta. Kokonaisuuden oikea sekä tehokas käyttö on riippuvainen jokaisen eri osa-alueen optimaalisesta toiminnasta. Uponorin Smatrix Base PRO mahdollistaa lattialämmityksen ja -viilennyksen säätöjärjestelmän integroimisen osaksi kiinteistön taloautomaatiojärjestelmää Modbus- tai KNX-rajapinnoilla. Sen avulla lämpötiloja voidaan säätää huoneistosta käsin ja asettaa esimerkiksi huoneiston minimi- tai maksimilämpötilarajoja taloautomaation kautta. Näin huoneiston lämpötila ei koskaan nouse tai laske yli ennalta määriteltyjen rajojen.

Lisä-älyä Base PRO säätöjärjestelmään voidaan tuoda esimerkiksi T-169 huonetermostaateilla, jotka mittaavat perinteisen huonelämpötilan lisäksi kosteutta, sekä operatiivista lämpötilaa. Näiden termostaattien mittaustavan ansiosta lämmitysjärjestelmä reagoi ennakoiden tuleviin muutoksiin jo tapahtuneiden muutosten sijaan. Järjestelmän automaattinen tasapainotus myös varmistaa, että lämpö jakautuu huoneistossa tasaisesti sinne missä sitä kulloinkin tarvitaan. Kun yksittäiset lämmitysjärjestelmän toiminnot on integroitu osaksi taloautomaatiojärjestelmää, ovat ne myös valvottavissa ja ohjattavissa keskitetysti yhdestä paikasta. Lopputuloksena tasaisempi ja miellyttävämpi sisäilmasto.

Viilennys lähes samalla rahalla

Nykyrakennuksien viilennystarve on yhtä konkreettinen kuin kiinteistön lämmittäminen. Matalaenergiarakentaminen ja suuret ikkunapinnat aiheuttavat asuntojen kesäaikaista ylilämpenemistä. Uponorin kerrostaloasujille teettämän tutkimuksen mukaan viilennysmahdollisuus koetaan kerrostaloasukkaiden keskuudessa yhä tärkeämmäksi ominaisuudeksi. Yli puolet vastaajista olisivat valmiita maksamaan asunnostaan vähintään 2500€ enemmän, jos siinä olisi kesäaikainen viilennys huomioitu.

Lattiaviilennys on kustannustehokas ja miellyttävä tapa viilentää asuntoa. Smatrix Base PRO mahdollistaa sekä lattialämmityksen että –viilennyksen ohjauksen samalla säätöjärjestelmällä huonekohtaisesti. Koska samaa järjestelmää voidaan käyttää lämmityksen ja viilennyksen ohjaukseen, jäävät viilennyksen hankintakustannukset kohtuullisen pieniksi.

Lue lisää Uponorin kerrostaloasukkaille teettämästä viilennystutkimuksesta täältä.

Referenssihankkeet Uponor Suomi Oy

Kerrostalo As Oy Oulun Origo

Kerrostalo As Oy Oulun Origo

Uudisrakennus | Oulu | Ei tiedossa

Uudisrakennuskohde rakennustyyppiluokassa kerrostalot, paikkakunnalla Oulu. K...

Helsinki-Vantaan terminaalin laajennus

Helsinki-Vantaan terminaalin laajennus

Laajennus | Vantaa | 400 milj. €

Helsinki-Vantaan terminaali 2:n laajennushanke on merkittävä osa lentoaseman ...

Turun Kakola

Turun Kakola

Kakola Yhtiöt saneeraa vanhat vankilarakennukset neljässä vaiheessa. Ensimmäi...

Asunto Oy Modena

Asunto Oy Modena

Uudisrakennus | Tampere | Ei tiedossa

Uudisrakennuskohde rakennustyyppiluokassa kerrostalot, paikkakunnalla Tampere...

Tilaa Rakennusfaktan uutiskirje – saat tuoteuutiset viikoittain sähköpostiisi