Lammin Betonin vuoden 2023 tilinpäätöstiedot julkaistu – Voitollinen tilikausi ja entistäkin vakavaraisempi yhtiö

Päivämäärä: 3.4.2024

Vuoden 2023 alustava tilin­päätöksemme on juuri valmistunut. Rakennus­alan epä­varman markkina­tilanteen vuoksi olemme päättäneet tuoda avoimesti esiin katsauksen taloudelliseen tilanteeseemme ja keskeisiin tunnus­lukuihimme. Esitetyt tilinpäätös­tiedot ovat alustavat ja ne tarkastetaan huhtikuussa 2024.

Viime vuodet ovat olleet rakennus­alalla poikkeukselliset. Korona­virus­pandemian seurauksena etä­työn suosio kasvoi merkittävästi, mikä laittoi monet koti­taloudet pohtimaan omia asumis­ratkaisujaan. Oman tilan tarve asumisessa kasvoi ja uusien omakoti­talojen kysyntä lähti vuoden 2020 syksystä alkaen voimakkaaseen kasvuun. Rakennus­materiaalien kysynnän kasvu aiheutti osassa raaka-aineissa kustannus­nousua ja jopa saatavuus­ongelmia erityisesti vuosien 2021 ja 2022 aikana. Vuoden 2022 loppua kohden omakoti­rakentaminen kääntyi puolestaan laskuun. Merkittävimpänä syynä tähän on ollut Ukrainan sodan seurannais­vaikutukset – keskeisimpinä näistä asunto­lainojen viite­korkojen nousu yhdessä muiden asumis­kustannusten nousujen kanssa, markkinan yleinen epä­varmuus, sekä vanhojen asuntojen kaupan­käynnin hidastuminen.

Lammin Betonilla on panostettu edellisten vuosien aikana pitkä­jänteisesti sekä yrityksen, että tuote­ratkaisujen kehittämiseen. Kehitys­työn tulokset ovat alkaneet näkymään ja tuottamaan tulosta. Perhe­yrityksemme lähes 70-vuotisen historian aikana on myös opittu, että nousu­kausien jälkeen tulee aina lasku­kausi ja niihin on osattava varautua riittävin taloudellisin puskurein.

Lammin Betonin keskeiset tunnusluvut 2023

Vuonna 2023 Lammin Betoni Oy:n liike­vaihto putosi noin 32 % ollen 16,2 miljoonaa euroa. Edellis­vuonna liike­vaihtomme oli 23,7 miljoonaa euroa. Tilikauden 2023 tulos verojen jälkeen oli noin 230 tuhatta euroa. Liikevoitto-% säilyi siis vuonna 2023 hyvällä tasolla, noin 2 %:ssa. Rakennus­alan suhdanne­tilanteeseen nähden Lammin liikevoitto­prosenttia voitaneen pitää jopa erin­omaisena. Liike­vaihdon lasku johtui yksin­omaan rakennus­alan markkina­tilanteesta. Koko pientalo­alan markkina­pudotuksen on arvioitu olleen vuonna 2023 jopa 46 %*, mihin nähden yrityksemme liike­vaihdon kehitystä voidaan pitää positiivisena. (*Rakennustutkimus RTS – Rakennusvaiheen omakotirakentajatutkimus 23/24).

Entistäkin vakaammalla pohjalla

Tänä vuonna 68 vuotta täyttävä perhe­yrityksemme on erin­omainen esimerkki siitä, miten hyvin hoidetussa yhtiössä vaka­varaisuudesta pidetään huolta. Se on seurausta omistaja­strategiastamme, millä halutaan säilyttää yritys taloudellisesti erinomaisessa kunnossa ja näin varmistaa yrityksen pitkä­jänteinen kehittäminen. Vuoden 2023 päättyneeltä tili­kaudelta taloudellista pohjaamme kuvaavat parhaiten seuraavat tunnus­luvut. Omavaraisuus­asteemme pysyi edelleen erinomaisella tasolla ja kasvoi 63 %:sta 73 %:iin (erinomaisen raja >50 %). Vaka­varaisuuden lisäksi myös maksu­valmiutemme on erinomainen, Quick ration ollessa 1,8 (erinomaisen raja 1,5).

Yksi tärkeimmistä mittareistamme on myös asiakkaiden luottamus meitä kohtaan. Kaksi kertaa vuodessa kivitalo­asiakkaillemme tekemässämme asiakas­tyytyväisyys­tutkimuksessa kysytään myös asiakkaiden suosittelu­halukkuutta (NPS). Viimeisimmän, helmikuussa 2024 tehdyn tutkimuksen mukaan NPS-tuloksemme nousi arvoon 75, mikä on mittaus­historiamme paras tulos! Korkea asiakas­tyytyväisyys on varmasti myös osaltaan syy siihen, miksi olemme vuodesta toiseen Suomen ostetuin kivitalomerkki (Rakennustutkimus RTS:n Omakotirakentajatutkimus 23/24).

Miltä vuosi 2024 näyttää?

Tällä hetkellä moni perhe odottaa, miten markkina- ja korko­tilanne kehittyy ja mikä on oikea aika käynnistää oma rakennus­hanke. Omakoti­rakentamisen kysyntä säilynyt edelleen korkealla tasolla ja Suomen Ympäristökeskuksen viimeisimmän asukas­barometrin mukaan 69 % suomalaisista haluaa asua pien­taloissa. Vuoden 2024 osalta rakentamisen markkinalta odotetaan kasvua.

Markkinaodotusten tapaan myös me Lammilla ennustamme, että pientalo­rakentamisen pohja­lukemat ovat takana päin ja myynti lähtee kasvuun kuluvana vuonna. Olemme onnistuneet sopeutumaan liike­vaihdon muutokseen hyvin ja pystyneet toteuttamaan useamman ison kehitys­hankkeen vuoden 2023 aikana. Julkaisimme vuoden 2024 alussa uuden strategian, rekrytoimme myynnin johtoon uutta henkilö­kuntaa ja otimme juuri käyttöön uuden asiakkuuden­hallinta­järjestelmän. Suhdanne­haasteista huolimatta yrityksemme toiminta säilyy vakaalla ja terveellä pohjalla ja pystymme tekemään investointeja liike­toimintaamme matala­suhdanteesta huolimatta.

Lue artikkeli kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme:
https://www.lammi.fi/blog/lammin-betonin-alustava-tilinpaatos-2023-julkaistu/

Tilaa Rakennusfaktan uutiskirje – saat tuoteuutiset viikoittain sähköpostiisi