Asumisterveysasetus voimaan – valitse puhdas sisäilma!

Päivämäärä: 12.11.2015

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema uusi asumisterveysasetus astui voimaan 15.5.2015. Vanhaan asumisterveysohjeeseen pohjautuvassa asetuksessa on nyt määritelty toimenpideraja 2-etyyliheksanolipitoisuuksille huoneilmassa.

Asetuksen mukaan toimenpiderajan ylittyessä sen, kenen vastuulla haitta on, tulee ryhtyä terveydensuojelulain mukaisiin toimenpiteisiin terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Kiilto M1000 ECO -lattia- ja seinäliima on M1-hyväksytty, eikä tuotteesta vapaudu 2-etyyliheksanolia missään olosuhteissa.

Kiilto M1000 ECO ei sisällä APEO-yhdisteitä (alkyylifenolietoksylaatti), ftalaatteja eikä muitakaan pehmittimiä.Sen käyttö on helppoa ja turvallista sekä asentajalle että tilan käyttäjälle. Tuote soveltuu lähes kaikille päällystetyypeille, myös PVC-vapaille.

Puhtaamman sisäilman puolesta

Kiilto Oy

Referenssihankkeet Kiilto Oy

REDIn kauppakeskus

REDIn kauppakeskus

Uudisrakennus | Helsinki | 390,00 milj €

Helsingin elämyksellisin kauppakeskus REDI avataan syksyllä 2018. REDI mulli...