RIL 225-2023 mukaisesti todellinen lämmönjohtavuus ilmoitetaan λU -arvolla

Päivämäärä: 3.4.2024

Talvella julkaistu uusi RIL 225-2023 selkeytti monia asioita rakennusosien lämmönläpäisykertoimien laskennassa, joita oli odotettu jo pitkään. Yksi merkittävä asia oli kosteuden muuntotekijöiden lämmönjohtavuutta heikentävän vaikutuksen huomioiminen maassa käytettävien alapohjan ja routaeristeiden lämmönjohtavuudessa.

Lämmöneristeille ja routaeristeille ilmoitettava lämmönjohtavuus λDeclared kertoo tuotteen optimaalisen lämmönjohtavuuden kuivana. Lämmön-/routaeristeiden suunnittelussa ja mitoituksessa tulee kuitenkin käyttää aina tuotteiden todellisia lämmönjohtavuuksia eli lambda U:ta (λU) RIL 225 ohjeen mukaisesti, jossa on huomioitu esimerkiksi kosteuden eristeen lämmöneristyskykyä heikentävä vaikutus. Jotta λU voidaan laskea esimerkiksi kosteissa käyttöolosuhteissa käytettäville eristeille, tulee suunnittelijan tietää käytettävän tuotteen vedenimeytyvyys upotuksessa ja diffuusiolla sekä sulatusjäädytyskestävyystestin jälkeen.

RIL 225-2023 suositusten mukaisesti valmistajien tulisi ilmoittaa omien tuotteidensa λU-arvot. Olemme laskeneet alle FINNFOAM- ja FF-EPS-eristeiden lambda U-arvoja, kun käyttökohde on maassa eli maanvarainen alapohja, pystyeristys sokkelin sisä-/ulkopuolella tai routaeriste sekä omalla rivillään myös käännetty katto.

Olemme Finnfoamilla aina painottaneet alhaisen vedenimeytyvyyden merkitystä maassa käytettävien tuotteiden pitkäaikaisen toimivuuden varmistamisessa, ja tämä näkyy nyt myös λU-arvoissa. Näiden vaikutus FINNFOAM-eristeissä onkin todella pieni!

Ohjeistus λU-arvojen käytöstä kosteissa käyttöolosuhteissa on myös hEN Helpdeskistä löytyvässä Tuotemäärittelyohjeessa kansallisen lisäohjeistuksen mukaisesti, joka viittaa siis nyt julkaistuun RIL 225-2023 oppaaseen.

Tekninen asiakaspalvelumme auttaa ja kouluttaa mielellään alan ammattilaisia λU:sta.

Oheisen taulukon Lambda U-arvot on laskettu seuraavalla kaavalla, perustuen EN 10456 standardiin ja RIL 225-2023 ohjeeseen: λU = λD x FT x FM x Fa

λD = Lambda Declared, FT = Lämpötilan muuntotekijä, FM = Kosteuden muuntotekijät,
Fa = Vanhenemisen muuntotekijä

Pilarimuotit

FINNFOAM pilarimuotti on suunniteltu erityisesti pilarianturoiden eristämiseen. Tätä varten suunnitellut FINNFOAM pilarimuotit helpottavat anturoiden tekemistä, kun mitään purettavaa valun jälkeen ei ole. Pilarimuotti muodostuu valmiiksi erikoismuotoon ajetuista 50 mm paksusta F-300 lujuusluokan FINNFOAM (XPS) -eristeistä.

Muotin pystyseinät painetaan pohjalevyssä oleviin uraan, jolloin muodostuu tukeva pilarimuotti. Muotin sisämitat ovat 500x500x285 mm. Pilarimuotit vahvistetaan asennuksen yhteydessä FINNFOAM-sidontateipillä valupaksuuden ollessa maksimissaan 200 mm.

Lue lisää pilarimuoteista sivuiltamme:
https://finnfoam.fi/kayttokohteet/routaeristys/antura-ja-pilarimuotit/​​​​​​​​​​​​​​

Tilaa Rakennusfaktan uutiskirje – saat tuoteuutiset viikoittain sähköpostiisi