Geolujitteet

Päivämäärä: 2.6.2020

Geolujitteita käytetään tyypillisesti parantamaan maapohjan kantavuutta. Painumaerot pienenevät, kun kantavuus paranee. Tämä on tärkeää sekä pysyvissä pehmeiköille rakennettavissa kohteissa että väliaikaisissa tierakenteissa.

Geolujitteet ovat käyttökelpoisia erityisesti rakennettaessa luonnollista luiskakaltevuutta jyrkempiä penkereitä. Niiden avulla voidaan rakentaa jopa pystysuora penger.

Lujitteet ottavat vastaan maahan muodostuvia jännityksiä, siirtäen ja tasaten niitä laajemmalle alueelle. Näin maan kantavuutta voidaan lisätä tai parantaa rakenteen kantavuutta.

Kerrospaksuuksia voidaan myös optimoida lujitteiden avulla.

Geo- tai lujiteverkko on yleisin Suomessa käytetty geoluijte. Geoverkkoja löytyy useita lujuuksia eri sovelluskohteisiin aina pohjanvahvistuksesta lujitemaarakenteisiin. Lujiteverkkojen käyttö on helppoa ja niillä saavutetaan teknistä ja taloudellista hyötyä.

Yhdistelmälujitteeksi kutsutaan tuotetta, jossa geoverkkoon on valmistusvaiheessa liitetty kuitukangas.

Lujitekankaita käytetään maarakenteen lujuusominaisuuksien parantamiseen esimerkiksi pehmeikköalueilla.

Lujitteiden käyttökohteita

  • Kantavuuden parantaminen pehmeiköllä (tie/kenttärakenteet)
  • Maapohjan lujittaminen
  • Jyrkät luiskat
  • Putkien perustukset
  • Paalutusten yläpuoliset perustukset (LTP-laatat)
  • Asfalttipäällysteiden lujittaminen
  • Lujitemaatukimuurit

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää lujiteratkaisuista.

Referenssihankkeet Viacon Oy Ab

Kivikontien melueste

Kivikontien melueste

Helsinki

Kivikontie välittää liikennettä Kehä I:ltä Kivikon, Viikin ja Myllypuron asui...

Kehärata 1

Kehärata 1

Uudisrakennus | Vantaa | 800,00 milj €

Kehärata on poikittainen lähijunien rautatieyhteys pääkaupunkiseudulla. Se yh...

Tilaa Rakennusfaktan uutiskirje – saat tuoteuutiset viikoittain sähköpostiisi

Sulje