Jousenpuiston pysäköintitalo

Lisää / Muuta tietoja

Jousenpuiston pysäköintitalo Espoossa on valmistunut vuoden 2016 lopulla. Se käsittää kolme maanalaista ja kaksi maanpäällistä pysäköintikerrosta, joiden päälle rakennetaan kaksi asuinkerrosta käsittävä asuinrakennus. Rakennus sijaitsee Tapiolan urheilupuiston tuntumassa. Urheilupuiston metroasema on välittömästi pysäköintitalon alapuolella, metron sisään- ja uloskäynnit sijaitsevat kuitenkin varsinaisen pysäköintitalon ulkopuolella.

Teksti ja kuvat: Fläkt Group Finland

🕪Hankkeessa mukana

 • FläktGroup Finland Oy

  Suuret, osittain tai kokonaan maanalaiset pysäköintitalot ovat poikkeuksellisen haastavia kohteita LVI-suunnittelijoille ja -toteuttajille. Paloturvallisuus asettaa omat, ehdottomat vaatimuksensa, sisäilmaston hallinta ja energiatehokkuus edellyttävät varmatoimista, muuttuvien kuormitusten mukaan ohjattua ilmanvaihtoa, joka ei saa aiheuttaa häiritsevää melua itse hallitiloihin ja ympäristöön. Haastetta lisää vielä itse pysäköintitilojen lähiympäristö: samaan rakennuskokonaisuuteen tai aivan välittömään tuntumaan sijoittuu usein liiketiloja tai asuntoja, sekä muita toimintoja – kirjoituksen kohteen välittömässä tuntumassa on metroasema runsaine ihmisvirtoineen.

  Ilmanvaihdon mitoitusilmavirta on kullekin kerrokselle 22 m3/s. Ilmanvaihto hoidetaan yhdellä Econet-koneparilla per kerros. Konevalinta tehtiin elinkaarilaskennan perusteella, takaisinmaksuajaksi laskelmat antoivat noin viisi vuotta verrattuna perinteiseen glykolilämmöntalteenottoon.

  Savunpoistoratkaisuna käytetään suuntapainepuhaltimia, joiden avulla savu saadaan palotilanteessa liikkumaan ”turvalliseen” suuntaan. Tällä ratkaisulla saavutetaan kustannussäästöjä kanavoituun ratkaisuun verrattuna. Pysäköintihallin sisätilat saatiin myös ilmaviksi kun putkia, kanavia ja laitteita on katossa hyvin vähän.

  Kohteessa LVI-suunnittelijana toiminut Vikke Niskanen Granlund Oy:stä korostaa huolellisen suunnittelun ja tutun suunnittelutiimin merkitystä. Arkkitehti- ja LVI-suunnittelijat olivat samat kuin Länsimetro- hankkeessa, lisäksi vielä rakennuttajakonsultti oli sama.

  Teksti: Jorma Railio

 • Arkkitehti Arkkitehtitoimisto HKP Oy
 • Automaatiourakoitsija Caverion Suomi Oy
 • Elementtiasennus VIE-Rakennus Oy
 • Elementtitoimittaja Parma Oy
 • I-suunnittelija Granlund Oy, Espoon yksikkö
 • I-urakoitsija Caverion Suomi Oy
 • LV-suunnittelija Granlund Oy, Espoon yksikkö
 • LV-urakoitsija Caverion Suomi Oy
 • Rakennesuunnittelija A-Insinöörit Suunnittelu Oy
 • Rakennusurakoitsija YIT Rakennus Oy Infrapalvelut
 • Rakennuttaja Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti
 • Rakennuttajakonsultti Sweco PM Oy
 • Sprinkleriurakoitsija Caverion Suomi Oy
 • Sähkösuunnittelija Ins.tsto Tauno Nissinen Oy
 • Sähköurakoitsija Caverion Suomi Oy

📸Hanketiedot

 • Jousenpuiston pysäköintilaitos Espooseen
 • Jousenpuiston pysäköintilaitos
 • Urheilupuiston metroasema
 • Espoo
 • Etelä-Suomen alue
 • Arvo(Milj.):25,00 milj €
 • Urakkatyyppi:Kokonaisurakka
 • Parkkipaikat:789
 • Brutto pinta-ala:30228
 • Kerroksia:5
 • Aloitus:Maaliskuu 2015
 • Valmistuminen:Elokuu 2016
 • Rakennusaika:17 Kuukautta
 • Luotu:2014
 • Päivitetty:2015-06-16

Kartta

Jotkut kartat näyttävät vain paikkakunnan jossa hanke sijaitsee, ei tarkkaa sijaintia.

🕩Tuotelinkitykset

RakennusFakta.fi esittelee