Parasta turvaa OBO-salamasuojauksella

Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus, miksi suojata ja kenen vastuulla

Salamanisku aiheuttaa hengenvaaraa ihmisille ja eläimille, sekä vaurioittaa rakennuksia, laitteita ja teknisiä järjestelmiä. Oikein suunniteltuna ja asennettuna suojausjärjestelmä vähentää tai estää kokonaan salaman ja ylijännitteiden aiheuttamia vahinkoja. Rakennuksen omistaja, rakennuttaja tai käyttäjä vastaa aina salamasuojauksen riskinarvioinnista sekä suojaamisen tarpeesta ja suojaustasosta. Suunnittelijoiden tehtävänä on valita kyseisen SFS-EN 62305 salamasuojaustason LPL mukaiset suojauksen rakenteet ja SFS-EN 62305 mukaiset komponentit.

OBO Salama- ja ylijännitesuojaus rakennuksessa käytännössä

OBO tarjoaa ulkopuolisen salamasuojauksen mm. pakettina tiili-, profiilipelti- ja saumapeltikatteisiin pientaloihin. OBO kouluttaa sähköasennusliikkeet asentamaan ylijännite- ja salamasuojauksien paketit ja auttamaan asiakasta muissa mahdollisissa ylijänniteasennuksiin liittyvissä kohteissa mm. aurinkopaneelien ylijännitesuojauksissa.

OBO Ulkopuolinen salamasuojausjärjestelmä ja OBO Potentiaalintasaus

Sieppausrakenne katolla johtaa rakennukseen kohdistuneet salamat turvallisesti ja hallitusti osumista aiheutuvat salamavirrat alastulojohtimia pitkin maadoituselektrodiin käytettävän LPL-salamasuojaustason mukaan. Vastaavasti OBO Potentiaalintasauksella turvataan siten sekä henkilö- että laitesuojaus; koko rakennus liitetään potentiaalintasaukseen; sisällä kaikki sähköä johtavat materiaalit, sisäiset järjestelmät ja rakennukseen kytketyt kaapelit.

Suojausta täydentävät OBO Maadoitus jaOBO Ylijännitesuojaus sähkö-, data-, automaatio- ja antennijärjestelmissä OBO Maadoitus toteutetaan rakennuksen perustuksiin tai perustuksien alle tehtävällä perustusmaadoituselektrodilla. Maadoitus toteuttaa perustuksien ulkopuolisilla tyyppi A pysty- ja vaakaelektrodeilla tai tyyppi B rengasmaadoituksella rakennuksen ympäri. OBO Ylijännitesuojauksessa on otettava huomioon rakennuksen käyttöjännite ja suojaustasovaatimus (salama- tai/ja ylijännitesuojaus). Päämaadoituskiskoon kytkettyä maadoituselektrodia pitkin rakennuksen nouseva ylijännite johdetaan ylijännitesuojien avulla turvallisesti jakeluverkkoon 3- portaisen ylijännitesuojauksen avulla siten, ettei rakennuksen omaan sisäiseen sähköverkkoon aiheudu vaarallisen korkeita ylijännitteitä.

Lisää tietoa OBO BETTERMANN 0207417500, http://obo.fi/fi-fi tai info@obo.fi.